نتایج جستجوی رومشکان

شرقی رومشکان قرار دارد از نقاط دیدنی استان لرستان و رومشکان میباشد . مطالعه بر روی این قلعه می‌تواند اطلاعات مفیدی در راستای بررسی گذشته این قلعه در دسترس محققان قرار دهد. وجود قلعه زاخه در رومشکان حکایت از عظمت و فرهنگ و تمدن این مرز و بوم دارد.با این حال وجود ساخت و ساز... اطلاعات بیشتر

اسم (رومشکان) این بوده است که این منطقه محل شکست امپراتوری روم شرقی از امپراتوری ایران بوده است . رومشکان از دو کلمه روم و شکان تشکیل شده است که کلمه‌ی روم به معنی امپراتوری روم شرقی میباشد و شکان به معنی شکست وشکستن است که اگر معنی این دو کلمه را در کنار هم بگذاریم جمله‌ی شکست امپ... اطلاعات بیشتر