پرشیب‌ترین جاده‌های جهان در کدام کشور است؟

پرشیب‌ترین جاده‌های جهان در کدام کشور است؟

پرشیب‌ترین جاده‌های جهان در کشور آمریکا قرار دارند که شدت شیب آنها هر راننده‌ای را به هراس می‌اندازد.
این جاده‌های پرشیب، راننده‌های با دقت و تمرکز را برای راندن اتومبیل می‌طلبد.
شیب تند این جاده‌ها زمانی معلوم می‌شود که از ابتدا به انتهای آن نگاه می‌کنید؛ نبستن کمربند ایمنی در این جاده‌ها قطعا حادثه می‌آفریند.
در گالری تصاویری مشاهده می‌کنید که تعدادی از جاده‌های پر شیب در سراسر آمریکا را به شما نشان می‌دهد.
پرشیب‌ترین جاده‌های جهان در کدام کشور است؟
پرشیب‌ترین جاده‌های جهان در کدام کشور است؟
پرشیب‌ترین جاده‌های جهان در کدام کشور است؟

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]