کتابخانه ای با بیش از 11000 نسخه کتاب خطی

کتابخانه ای با بیش از 11000 نسخه کتاب خطی

کتابخانه لارنتین در فلورانس ایتالیا ، به دلیل دارا بودن بیش از 11000 نسخه کتاب‌های خطی و 4500 کتابهای چاپ شده اولیه مشهور است . این کتابحانه به حمایت پاب مدیچی ، کلمنت هفتم ساخته شد تا با ساخت این بنا نشان دهد که مردم مدچی از افراد هوشمند و دانا بوده و اهل تجارت و خرید و فروش نیستند. این کتابخانه همچنین شامل نسخه‌های خطی اصلی و کتابهای متعلق به کتابخانه خصوصی خانواده مدیچی می‌باشد.
کتابخانه لارتین در سال 1523 تایید به ساخت شد و در سال 1525 ساخت و ساز شروع شد. با این حال ، زمانی که میکل آنژ فلورانس را در سال 1534 ترک کرد ، تنها دیوارهای اتاق مطالعه کامل شده بود. بعدها ساخت این بنا توسط Tribolo ، Basari و Ammannati بر اساس طرح و دستورالعمل‌های شفاهی میکل آنژ ادامه یافت و سرانجام در سال 1571 افتتاح گردید. پنچره‌های این کتابخانه به دلیل طویل بودن و کشیدگی آنها از چب به راست معروف هستند. هر ساله کتاب‌های نفیس و ارزشمند بسیاری به این کتابخانه اهدا می‌شود.
کتابخانه ای با بیش از 11000 نسخه  کتاب خطی
کتابخانه ای با بیش از 11000 نسخه  کتاب خطی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]