تور خارجی

تور اروپا نوروز 97 تور یونان ایتالیا اسپانیا سوئیس فرانسه آلمان – چک اتریش مجارستان هلند بلژیک

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

27 شبتور تفریحیتور جهانگردیتور نوروز

22,000,000 تومان

تور نوروز 97 تور اروپا (یونان، ایتالیا ، فرانسه، سوئیس، بلژیک و هلند)

توسط: آفتاب کلوت (هوایی)

18 شبتور جهانگردیتور نوروزتور لوکس

18,000,000 تومان

تور جزیره بورنئو تور نوروز 97

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - ماهان)

7 شبتور تفریحیتور جهانگردیتور نوروز

1,800 دلار + 2,200,000 تومان

تورهند کرالا؛ کوچین، آلپی، کوالام، تریوندروم

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - امارات)

7 شبتور تفریحیتور جهانگردیتور نوروز

1250 دلار

تور آفریقای جنوبی ژوهانسبورگ تا کیپ تاون تورنوروز 97

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - قطر ایرویز)

9 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

3,250 دلار

تور آفریقای جنوبی ژوهانسبورگ تا کیپ تاون نوروز 97

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - قطر ایرویز)

10 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

3,000 دلار

تور هند، تور دهلی،تور آگرا، تور جیپور

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - ماهان)

7 شبتور تفریحیتور جهانگردی

بلیط + 630 دلار

تور برزیل تور آمازون

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - قطر ایرویز)

11 شبتور تفریحیتور جهانگردی

2,9300 دلار + بلیط

تور سواحل پوکت تایلند

توسط: ملیکا سیر (هوایی - قطر ایرویز)

7 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

2,425,000 تومان