درباره من

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم

کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بوی...

منطقه ای که اکنون استان کهگیلویه و بویراحمد نام دارد دارای پیشینه کهن تاریخی است . هر چند در گذشته ای نه چندان دور ،جزء یکی از بلوکهای مملکت فارس بوده که خود شامل دو قسمت می‌شد : قسمت شمال شرقی که آن را سردسیر و کوهستانی و پشت کوه می‌نامیدند و قسمت جنوبی و غربی که نره کوه و بهبهان ...

اطلاعات| نقشه | مسیر