درباره من

موسس چند انجمن و فعال در زمینه گردشگری / میراث فرهنگی/ میراث معنوی/ صنایع دستی و محیط زیست با نامهای انجمن دوستداران و حافظان خشت خام - بنیاد بادگیرها- بنیاد صنایع دستی ایران- انجمن صنایع دستی

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم