درباره من

دوسش دارم

ایلام

ایلام

شهرستان ایلام با مرکزیت ایلام از شهرستانهای استان ایلام است. ایلام یک منطقه کوهستانی و مرتفع است که در غرب و جنوب‌غربی کشور در میان رشته کوه‌های کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس قرار دارد. اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم