درباره من

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

تیران و کرون

تیران و کرون

تیران و کَرْوَن ، شهرستانی در استان اصفهان است و مرکز آن شهر تیران می‌باشد این شهرستان از شمال و شرق به شهرستان نجف آباد، از جنوب به شهرستان شهرکرد و از غرب به شهرستان فریدن محدود می‌شود و شامل دو بخش به نامهای کرون و مرکزی...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا زندگی می کردم