درباره من

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اهر

اهر

شهرستان اَهَر از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است و با مساحت 93/3073 کیلومتر مربع از شمال به شهرستان کلیبر، از غرب به شهرستان ورزقان، از جنوب به شهرستان هریس و از شرق به شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل محدود است سنگ نبشتة اورارتویى‌، بر دامنة کوه زاغى واقع در شمال روستای سقین د...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا زندگی می کردم