درباره من

طراحی و ساخت تابلوهای نقش برجسته سفالی و سرامیکی طراحی و ساخت ظروف و مجسمه

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم