درباره من

عقاید

دوستان دقت داشته باشند تقریبا هیچ چیز از دریاچه باقی نمان...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم