درباره من

عاشق ایران و ایرانی هستم.

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم