درباره من

دوسش دارم

کاشمر

کاشمر

کاشمر یکی از شهرستان‌های استان پهناور خراسان رضوی است کاشمر دارای قدمتی بیش از دو هزار سال است . این شهر حدود ۲۵ نام در طی گذشت زمان به خود گرفته‌است که از نام‌های مشهور آن می‌توان به کشمر -ترسیس-ترشیز-سلطان آباد و کاشمر که نام فعلی آن است یاد کرد. ...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم