درباره من

عقاید

با سلام، من خودم اهل بروجرد هستم، باید بگم سه تا عکسی که ...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم