درباره من

دوسش دارم

اردبیل

اردبیل

شهرستان اردَبیل از شهرهای ایران و مرکز استان اردبیل در شمال غربی کشور است. اردبیل از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. شهر اردبیل در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا و در میان کوه‌‌های تالش و سبلان واقع در رشته کوه البرز در شمال غرب ...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم

اردبیل

اردبیل

شهرستان اردَبیل از شهرهای ایران و مرکز استان اردبیل در شمال غربی کشور است. اردبیل از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. شهر اردبیل در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا و در میان کوه‌‌های تالش و سبلان واقع در رشته کوه البرز در شمال غرب ...

اطلاعات| نقشه | مسیر