درباره من

عقاید

سلام
به هیچ وجح بابلسر رو از دست ندید
جاذبه‌های گ...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

بابلسر

بابلسر

دیاری سبز در استان مازندران با وسعت 7/345کیلومتر مربع که حد شمالی آن دریای نیلگون خزر و حد شرقی آن بهنمیر و حد غربی آن فریدونکنار و حد جنوبی آن شهرستان بابل قرار گرفته دارای چهار بخش به مرکزیت بابلسر می‌باشد . این سرزمین و تمام رؤیاهای کودکانش ، سبزی ...

اطلاعات| نقشه | مسیر
مازندران

مازندران

استان مازندران در شمال کشور جمهوری اسلامی ایران و با وسعتی معادل4 /23756 کیلومتر مربع حدود 1/46 درصد از مساحت کشور را در بر داشته و هجدهمین استان از این حیث در کشور محسوب می‌گردد . دریای خزر درشمال ، استانهای تهران و سمنان در جنوب و استانهای اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم