درباره من

در رشته عکاسی از طبیعت فعالیت دارم

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم