درباره من

دوسش دارم

اینجا رفتم

طارم

طارم

طارم از شهرستانهای استان زنجان است این شهرستان از شمال به استان اردبیل و گیلان، از شرق به استان قزوین از جنوب به شهرستان زنجان و سلطانیه محدود است. گودترین نقطه استان ،یعنی گیلوان واقع دردره قزل اوزن باارتفاعی معادل 300مترازسطح دریادراین شهرستان واقع شده است و شهرآب بر، مرکزشهرستان د...

اطلاعات| نقشه | مسیر

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم