درباره من

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

مریوان

مریوان

مریوان به مرکزیت مریوان از شهرستان‌های استان کردستان است شهر مریوان در حدود یک سده پیشینه تاریخی دارد. یکی از شاهزادگان قاجار به نام فرهاد میرزا که کمی پیش از مشروطیت در این محل حکومت می‌‌کرد، در مریوان قلعه‌ای بنا کرد که جریان بنای آن را در کتیبه‌ای که به دیوار مسجد دارالاحسان (مسجد ...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا زندگی می کردم