درباره من

دوسش دارم

الیگودرز

الیگودرز

شهرستان الیگودرز در فاصله 154 کیلو متری شرق خرم آباد، در ناحیه ای کوهستانی و مرتفع قرار دارد. به همین دلیل دارای زمستانهای پر برف با سرمای شدید و تابستانهای ملایم است. الیگودرز از شمال به شهرستانهای خمین واراک(استان مرکز...

اطلاعات| نقشه | مسیر
کاشان

کاشان

کاشان از شهرهای استان اصفهان است و درشمال استان واقع شده است و با قرار داشتن برروی زنجیره بزرگ راههای کشور و واقع شدن بر سرراه اصلی ارتباطی شهرها و استانهای شرقی و شمالی و غربی کشور، با شهرها و استانهای مرکزی، جنوب و جنوب شرقی؛ دارای موقعیت ممتازی می‌باشد. اقلیم ...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

الیگودرز

الیگودرز

شهرستان الیگودرز در فاصله 154 کیلو متری شرق خرم آباد، در ناحیه ای کوهستانی و مرتفع قرار دارد. به همین دلیل دارای زمستانهای پر برف با سرمای شدید و تابستانهای ملایم است. الیگودرز از شمال به شهرستانهای خمین واراک(استان مرکز...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا زندگی می کردم