درباره من

دوسش دارم

آبادان

آبادان

آباد از شهرستان‌های استان خوزستان است آبادان یا عبادان در جنوب غربی ایران و در استان خوزستان قرار دارد و بعد از اهواز مهم‌ترین شهر خوزستان به حساب می‌آید که از زمان جنگ جهانی دوم یکی از مهم...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم

آبادان

آبادان

آباد از شهرستان‌های استان خوزستان است آبادان یا عبادان در جنوب غربی ایران و در استان خوزستان قرار دارد و بعد از اهواز مهم‌ترین شهر خوزستان به حساب می‌آید که از زمان جنگ جهانی دوم یکی از مهم...

اطلاعات| نقشه | مسیر