درباره من

عقاید

سلام
ممنون که زیبای‌های روستای ما به تصویر کشیده ایداطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم