درباره من

عقاید

ممنون عکس‌های خیلی خوبی بود ولی کیفیتش خیلی پایین بود
اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم