درباره من

989187824234+

مطالب من

نمای سقز از دور

سقز یکی از شهرهای استان کردستان است که در شمال غربی سنندج و در فاصله ۱۹۸ کیلومتری آن واقع است و از شمال به بوکان و از غرب به بانه و از جنوب به منطقه تیلکو و از شرق به منطقه افشار منتهی میشود.
شهرستان سقز بر روی دو تپه طویل که رودخانه سرپوشیده ولی خان از وسط آن می‌گذرد، بنا شده‌است پستی و بلندیهای ... ادامه مطلب
نمای سقز از دور

دوسش دارم

سقز

سقز

سقز از شهرستانهای استان کردستان است این شهرستان در شمال غربی سنندج و در فاصله 198 کیلومتری آن واقع است و از شمال به بوکان و از غرب به بانه و از جنوب به منطقه تیلکو و از شرق به منطقه افشار منتهی میشود . شهرستان اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

سقز

سقز

سقز از شهرستانهای استان کردستان است این شهرستان در شمال غربی سنندج و در فاصله 198 کیلومتری آن واقع است و از شمال به بوکان و از غرب به بانه و از جنوب به منطقه تیلکو و از شرق به منطقه افشار منتهی میشود . شهرستان اطلاعات| نقشه | مسیر

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم