درباره من

989187824234+

مطالب من

نمای سقز از دور

سقز یکی از شهرهای استان کردستان است که در شمال غربی سنندج و در فاصله ۱۹۸ کیلومتری آن واقع است و از شمال به بوکان و از غرب به بانه و از جنوب به منطقه تیلکو و از شرق به منطقه افشار منتهی میشود.
شهرستان سقز بر روی دو تپه طویل که رودخانه سرپوشیده ولی خان از وسط آن می‌گذرد، بنا شده‌است پستی و بلندیهای داخل شهر و مناظر و چشم انداز زیبای رودخانه سیمینه رود که از کنار این شهر می‌گذرد جلوه بدیعی را به نمایش گذاشته‌است.
هر چند کاوشهای علمی باستانشناسی در این شهر انجام نگرفته‌است. اما در مورد تاریخ آن روایتهای گوناگونی وجود دارد و نظریات مختلف ابراز شده‌است تا جائیکه تاریخ ساخت آنرا به هزاره هفتم قبل از میلاد نسبت میدهند. عده‌ای از مورخین باستناد به آثار باستانی زیویه معتقدند که این شهر در نخستین اتحاد ماد با نام ایزیرتا نامیده شده و پایتخت مادها بوده‌است و توسط مادها استحکاماتی در آن ساخته شده‌است که زیویه و آرمائیت «قپلانتو» از آن جمله هستند. دسته‌ای دیگر از مورخین معتقدند که بعد از هجوم 'سارکن دوم' پادشاه آشور به سرزمین ماد که منجر به گریز مادها به سوی همدان شده سکاها به سقز آمدند و آنرا به عنوان پایتخت خود برگزیدند. در زمانی که حکومتهای محلی در مناطق مختلف ایران حاکمیت میکردند در شهرستان سقز نیز حکومت اردلانها برای مدتی مدید ادامه داشت.
نمای سقز از دور
نمای سقز از دور
نمای سقز از دور
نمای سقز از دور
نمای سقز از دور

دوسش دارم

سقز

سقز

سقز از شهرستانهای استان کردستان است این شهرستان در شمال غربی سنندج و در فاصله 198 کیلومتری آن واقع است و از شمال به بوکان و از غرب به بانه و از جنوب به منطقه تیلکو و از شرق به منطقه افشار منتهی میشود . شهرستان سقز بر روی دو تپه طویل که رودخانه سرپوشیده ولی خان از وسط آن می‌گذرد ، بنا...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

سقز

سقز

سقز از شهرستانهای استان کردستان است این شهرستان در شمال غربی سنندج و در فاصله 198 کیلومتری آن واقع است و از شمال به بوکان و از غرب به بانه و از جنوب به منطقه تیلکو و از شرق به منطقه افشار منتهی میشود . شهرستان سقز بر روی دو تپه طویل که رودخانه سرپوشیده ولی خان از وسط آن می‌گذرد ، بنا...

اطلاعات| نقشه | مسیر

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم