درباره من

خبرنگار و روزنامه نگار سینمایی و کارگردان فیلم مستند

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم