درباره من

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

مریوان

مریوان

مریوان به مرکزیت مریوان از شهرستان‌های استان کردستان است شهر مریوان در حدود یک سده پیشینه تاریخی دارد. یکی از شاهزادگان قاجار به نام فرهاد میرزا که کمی پیش از مشروطیت در این محل حکومت می‌‌کرد، در مریوان قلعه‌ای بنا کرد...

اطلاعات| نقشه | مسیر
کرمانشاه

کرمانشاه

شهرستان کرمانشاه با وسعت تقریبی 8547 کیلو متر مربع به عنوان شهرستان مرکز استان دارای اهمیت استراتژیک می‌باشد به صورتی که بعد مسافت از این شهر تا مرز خسروی ( کشور عراق ) تا مرکز استان کردستان ، تا مرکز استان همدان و تا مرکز استان لرستان ( از طریق شهرستان اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا زندگی می کردم