درباره من

دوسش دارم

سرعین

سرعین

شهرستان سرعین با مرکزیت سرعین از شهرستان‌های استان اردبیل است. سرعین در فرهنگ لغت فارسی به معنای سرچشمه می‌باشد. در گذشته از این منطقه به نامهای ساری قیه ، سارقین ، سرائین ، سرقین یاد می‌شده است. اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

سرعین

سرعین

شهرستان سرعین با مرکزیت سرعین از شهرستان‌های استان اردبیل است. سرعین در فرهنگ لغت فارسی به معنای سرچشمه می‌باشد. در گذشته از این منطقه به نامهای ساری قیه ، سارقین ، سرائین ، سرقین یاد می‌شده است. اطلاعات| نقشه | مسیر

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم