درباره من

دوسش دارم

دهلران

دهلران

شهرستان دهلران در 220 کیلومتری جنوب شرقی ایلام قرار دارد و از شمال به شهرستان دره شهر،از شرق به شهرستان آبدانان ، از جنوب شرقی به شهرستان دزفول ، از جنوب و غرب به کشور عراق و از شمال غربی به شهرستان اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم

دهلران

دهلران

شهرستان دهلران در 220 کیلومتری جنوب شرقی ایلام قرار دارد و از شمال به شهرستان دره شهر،از شرق به شهرستان آبدانان ، از جنوب شرقی به شهرستان دزفول ، از جنوب و غرب به کشور عراق و از شمال غربی به شهرستان اطلاعات| نقشه | مسیر