درباره من

دوسش دارم

تالاب بند علیخان

تالاب بند علیخ...

تالاب بند علی خان در 35 کیلومتری جنوب شهرستان ورامین قرار دارد. این تالاب بند از شمال به حوزه شهرستان ورامین، از جنوب به صورت یکپارچه به دشت مسیله و سواحل دریای نمک در استان قم، از غرب به دشت سیاه پرده و بلندی‌های معروف به کوه مره و از سمت شرق به دریای نمک وصل می‌شود. تالاب بند علی خا...

اطلاعات| نقشه | مسیر
کوهرنگ

کوهرنگ

کوهرنگ از شهرستانهای چهارمحال و بختیاری است,شهرستان کوهرنگ در فاصله ۸۵ کیلومتری از مرکز استان چهارمحال و بختیاری در ارتفاع ۲۳۵۰ متری از سطح دریا واقع شده است.به دلیل رنگین بودن کوه‌های منطقه و پوشش گیاهی رنگارنگ شهرستان نام کوهرنگ را دارا می‌باشد شهرستان کوه...

اطلاعات| نقشه | مسیر
شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد یا دهکرد از شهرستان‌های چهار محال بختیاری است,شهر کرد دشتی وسیع ، سرسبز، پر آب و حاصلخیر، محصور بین چند رشته کوه از سلسله جبال زاگرس به نامهای تهلیجان، گل سرخ و جهان بین می‌باشد. شهر کرد آب و هوای معتدل و کوهستانی وبارندگی نسبتاً زیادی داش...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

کوهرنگ

کوهرنگ

کوهرنگ از شهرستانهای چهارمحال و بختیاری است,شهرستان کوهرنگ در فاصله ۸۵ کیلومتری از مرکز استان چهارمحال و بختیاری در ارتفاع ۲۳۵۰ متری از سطح دریا واقع شده است.به دلیل رنگین بودن کوه‌های منطقه و پوشش گیاهی رنگارنگ شهرستان نام کوهرنگ را دارا می‌باشد شهرستان کوه...

اطلاعات| نقشه | مسیر
شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد یا دهکرد از شهرستان‌های چهار محال بختیاری است,شهر کرد دشتی وسیع ، سرسبز، پر آب و حاصلخیر، محصور بین چند رشته کوه از سلسله جبال زاگرس به نامهای تهلیجان، گل سرخ و جهان بین می‌باشد. شهر کرد آب و هوای معتدل و کوهستانی وبارندگی نسبتاً زیادی داش...

اطلاعات| نقشه | مسیر

میخوام برم

تالاب بند علیخان

تالاب بند علیخ...

تالاب بند علی خان در 35 کیلومتری جنوب شهرستان ورامین قرار دارد. این تالاب بند از شمال به حوزه شهرستان ورامین، از جنوب به صورت یکپارچه به دشت مسیله و سواحل دریای نمک در استان قم، از غرب به دشت سیاه پرده و بلندی‌های معروف به کوه مره و از سمت شرق به دریای نمک وصل می‌شود. تالاب بند علی خا...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا زندگی می کردم