درباره من

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته باستان شناسی شوش

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم