درباره من

شب‌های هجر را گذراندیم و زنده ایم ما را به سخت جانی خود، این گمان نبود حضرت مولانا

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم