درباره من

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم

نائین

نائین

نائین شهرستانی در استان اصفهان است,مرکز این شهرستان شهر نائین است. نائین وسیعترین شهرستان استان اصفهان و یکی از بزرگترین شهرستانهای ایران است. نایین از شهرهای ایران باستان و یکی از ولایت‌های پنج گانه استان (کوره) فارس، یعنی پایتخت هخامنشیان بوده است. در زمان گسترش اسلام مردم نائین ...

اطلاعات| نقشه | مسیر