درباره من

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اندیکا

اندیکا

شهرستان اندیکا در حاشیه شرقی اسـتان خوزستان قرار دارد اندیکا از شرق به شهرستان ایذه و از شمال غرب به شهرستان لالی و از جانب شمال به سر دشت دزفول و از طرف شمال و شمال شرق به استان چهارمحال و بختیاری از سوی جنوب و جنوب غرب به شهرستان مسجدسلیمان محدود شده است. نـزدیکترین شهرستان به اند...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا زندگی می کردم