درباره من

دوسش دارم

گالیکش

گالیکش

شهرستان گالیکش محل تلاقی سه استان گلستان، خراسان شمالی و سمنان ، به عنوان گلوگاه استان در منتهی الیه شرقی بشمار می‌آید. ازشمال به شهرستانهای کلاله و اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم