درباره من

کارشناس اکتشاف معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت مجری طرح گردشگری معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجری کارشناس برنامه معدن و اقتصاد، رادیو اقتصاد کارشناس برنامه گنج و رنج، رادیو اقتصاد مجری کارشناس برنامه آژنگ، شبکه پنج سیما

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم