درباره من

عقاید

سلام میخواستم اطلاعات بیشتری راجع به گرهچینی و انواعش بود...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم