درباره من

زنده باد پارسی و پارسی تبار

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم