درباره من

عقاید

ممنون از شما.من کرد نیستم اما یه تقاضا دارم
بهتر کسان...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم