درباره من

مطالب من

مریم محمدی

مریم محمدی دوشنبه 29 تیر 94 - 22:34

عاشششق دیزیم. یه پیازم بزنید زمین با سیر ترشی و سبزی. به به

مهران پروایی

مهران پروایی دوشنبه 29 تیر 94 - 22:44

دقیقا خانم محمدی، فقط اهل دلا متوجه میشن ;)

پدرام مهماندوست

پدرام مهماندوست دوشنبه 29 تیر 94 - 22:47

جاتون خالی امروز ناهار دیزی زدیم به بدن

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم