درباره من

عقاید

چه جالب به شخصه زیاد از موزه خوشم نمیاد اما با صحبتای شما...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم