درباره من

دوسش دارم

اینجا رفتم

موجان

موجان

موجان روستائی در استان قم بخش خلجستان میباشد که البته آب و هوای موجان بسیار متفاوت‌تر از قم می‌بـاشد و همسایگانش روستاهای وشاره ، زیزیگان، سرخده، وشاره،بهارستان(خراب سابق) و جوزه میباشد که موجان همچون نگینی بین این روستا هامیدرخشد. اطراف روستا را ازهمه طرف کوه‌ها در بر گرفته اند. فاصله ...

اطلاعات| نقشه | مسیر

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم