درباره من

دوسش دارم

اینجا رفتم

موجان

موجان

موجان روستائی در استان قم بخش خلجستان میباشد که البته آب و هوای موجان بسیار متفاوت‌تر از قم می‌بـاشد و همسایگانش روستاهای وشاره ، زیزیگان، سرخده، وشاره،بهارستان(خراب سابق) و جوزه میباشد که موجان هم...

اطلاعات| نقشه | مسیر

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم