درباره من

دوسش دارم

آستارا

آستارا

آستارا شهر بام‌های سفالین در ساحل غربی دریای خزر (کاسپین) و در شمالی‌ترین نقطهٔ استان گیلان و آخرین نقطهٔ مرزی ایران و جمهوری آذربایجان و از نظر جغرافیایی در مرکز تالش بزرگ (شامل تالش...

اطلاعات| نقشه | مسیر
کاروانسرای عباسی نقدی کندی

کاروانسرای عبا...

این کاروانسرا در 200 متری حاشیه شمالی جاده آسفالته اردبیل – مشکین شهر و به فاصله 35 کیلومتری اردبیل در کنار رودخانه نقدی و مشرف به دره نقدی کندی کم عمق و سرسبز و پردرخت آن قرار گرفته است . کاروانسرای عباسی نقدی کندی از لحاظ سبک و پلان به ...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

فردوس

فردوس

فردوس از شهرستانهای خراسان جنوبی می‌باشد این شهرستان در شمال غربی استان خراسان جنوبی قرار دارد و از شمال با شهرستان بردسکن از شرق با شهرستان گناباد، از جنوب با شهرستان سرایاناطلاعات| نقشه | مسیر

آستارا

آستارا

آستارا شهر بام‌های سفالین در ساحل غربی دریای خزر (کاسپین) و در شمالی‌ترین نقطهٔ استان گیلان و آخرین نقطهٔ مرزی ایران و جمهوری آذربایجان و از نظر جغرافیایی در مرکز تالش بزرگ (شامل تالش...

اطلاعات| نقشه | مسیر
کاروانسرای عباسی نقدی کندی

کاروانسرای عبا...

این کاروانسرا در 200 متری حاشیه شمالی جاده آسفالته اردبیل – مشکین شهر و به فاصله 35 کیلومتری اردبیل در کنار رودخانه نقدی و مشرف به دره نقدی کندی کم عمق و سرسبز و پردرخت آن قرار گرفته است . کاروانسرای عباسی نقدی کندی از لحاظ سبک و پلان به ...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا زندگی می کردم