درباره من

نمایشگاه تصاویر فرا 3 بعدی

مطالب من

نمایشگاه تصاویر 3بعدی

عکس ایست زمان است و فلسفه میان بودن و نبودن که شروعی دارد ولی پایانی ندارد اما قادر است هزاران واژه را در یک شات منحصر نماید و لحظه ای از زمان و مکان را فریز نماید تا در مباحث جامعه شناسی٬مردم نگاری ٬ قوم نگاری و بسیاری از علوم دیگر به عنوان یک سند و منبع موثق قابل استناد باشد.
تصاویر فراسه بعدی تفسیر دوباره ای از جهان پیرامون ماست که احساس زنده بودن و حضور در محل عکاسی شده را در ذهن بیننده تداعی می‌کند و بیننده را عملا بر ان می‌دارد که این جهان را به شکلی جدید ببیند.
این فن آوری در واقع همان شهر فرنگ سابق است که ترویج فرهنگ گردشگری و طبیعت گردی و تلفیقی از کار معنوی ٬ هنری٬ فرهنگی و اقتصادی در بطن آن مستتر است. ... ادامه مطلب
نمایشگاه تصاویر 3بعدی

مهرداد قاسمی

مهرداد قاسمی پنجشنبه 7 آبان 94 - 16:46

خیلی جالبه, کجا هست؟

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم