درباره من

عقاید

پارسال رفتم عالیه ،خدا بخواد بازم میرم ،البته آبشار لاتون...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم