درباره من

مطالب من

مهرداد قاسمی

مهرداد قاسمی یکشنبه 6 دی 94 - 09:30

ایکاش چند تا عکس هم ازونجا میذاشتید

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم