درباره من

عقاید

این دو جمله در توضیحات مربوطه متناقض به نظر می‌رسد: 1- ای...اطلاعات بیشتر

به نظرم تناقضی در مطلب وجود داره ! در دو قسمت به مساحت تا...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم