درباره من

عقاید

به نظرم تناقضی در مطلب وجود داره ! در دو قسمت به مساحت تا...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم