درباره من

عقاید

با سلام
حتما به شهر من اصفهان سفر کنید و از حلیم بادم...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم