درباره من

دوسش دارم

کرمان

کرمان

شهرستان کرمان ، یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان کرمان درجنوب شرقی ایران است . به لحاظ اداری ، سیاسی و فرهنگی و صنعتی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهر جنوب و جنوب شرق ایران است . به دلیل وسعت شهری زیاد و گستردگی شهر اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

کرمان

کرمان

شهرستان کرمان ، یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان کرمان درجنوب شرقی ایران است . به لحاظ اداری ، سیاسی و فرهنگی و صنعتی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهر جنوب و جنوب شرق ایران است . به دلیل وسعت شهری زیاد و گستردگی شهر اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا زندگی می کردم