درباره من

دانشجوی مدیریت گردشگری بم-عضو انجمن عامی گردشگری

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم